Algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het bezoek aan deze website (wij) en de op deze website aan u ter beschikking gestelde informatie. Indien u deze website bezoekt, accepteert u daarmee deze gebruiksvoorwaarden.

Wij houden ons het recht voor om te allen tijde veranderingen of aanvullingen aan te brengen of informatie te verwijderen zonder dit vooraf aan te kondigen.

Informatie en aansprakelijkheid

Het gebruik van deze website is uitsluitend bedoeld voor persoonlijke doeleinden. De informatie is ter goede trouw opgenomen en uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid ervan voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan. De informatie is uitsluitend geldig met betrekking tot België.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte, speciale, strafbare, incidentele of andere schade voortkomend uit of in relatie tot het bezoek aan deze website.

Eigendomsrechten

Tenzij anders aangegeven, zijn alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de informatie, teksten, geluiden, afbeeldingen, software en andere materialen op deze website onze eigendom of zijn opgenomen met toestemming van de desbetreffende eigenaar. Handelsmerken, merknamen, productverpakkingen, producten, logo's die voorkomen op deze website zijn eigendom van de betreffende merken. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Bezoekers mogen deze website en de informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor uitsluitend eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van deze website of van de informatie, bijvoorbeeld het opslaan of het reproduceren van (een deel van) deze website in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen deze website en enige andere internetpagina, is niet toegestaan.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die bij het eerste bezoek aan de website (of hernieuwd bezoek na het wissen van cookies) worden opgeslagen op het elektronisch apparaat van de bezoeker. Via de browserinstellingen kan de bezoeker de installatie van cookies weigeren of op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen. Cookies worden, afhankelijk van het soort cookie, gedurende een bepaalde tijd bewaard, meestal 13 à 26 maanden.

Er kunnen drie soorten cookies worden onderscheiden:

 • Functionele en essentiële cookies zijn noodzakelijk en dienen om de website te laten functioneren en om de gebruikservaring van de bezoeker te behouden of te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonlijke gegevens en er is derhalve geen toestemming van de bezoeker vereist.
 • Analytische cookies brengen het algemeen gebruik van de website in kaart en verzamelen anoniem gegevens waarmee statistieken kunnen gemaakt worden. Ze dienen om website beheerders een beter inzicht te geven in het functioneren van de website en het surfgedrag van de bezoekers, zodat de website en de dienstverlening kan verbeterd worden.
  Deze website kan:
  a. ofwel analytische cookies van MS Clarity gebruiken. Vermits deze gegevens anoniem verzameld worden, dus niet persoonsgebonden zijn en niet gedeeld worden met derden, is de toestemming van de bezoeker niet vereist.
  b. ofwel geen analytische cookies gebruiken.
  >>> Op dit ogenblik worden er geen analytische cookies gebruikt.
 • Marketing cookies worden gebruikt voor marketingdoeleinden zoals o.a. het tonen van individueel relevante advertenties. Hiervoor wordt persoonsgebonden informatie verzameld teneinde een profiel op te bouwen. Deze cookies kunnen ook gedeeld worden met derde partijen.
  >>> Deze website gebruikt geen marketing cookies.

Bij gebruik van analytische en/of marketing cookies wordt bij het eerste bezoek aan deze website (of hernieuwd bezoek na het wissen van cookies) ter informatie een cookiebanner getoond. Deze cookiebanner blokkeert de analytische en/of marketing cookies tot de bezoeker toestemming geeft. De keuze van de bezoeker om cookies toe te staan of te weigeren wordt 365 dagen bewaard of tot het wissen van de cookies.

Andere websites

Voor het gebruiksgemak van onze bezoekers kan deze website onder meer links (automatische koppelingen) aanbieden naar externe internetpagina's. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik of de inhoud van externe internetpagina's waarnaar op deze website een link is opgenomen of van externe internetpagina's waarop een link is opgenomen naar deze website en wij aanvaarden hiervoor dan ook geen enkele aansprakelijkheid. Als u een koppeling naar één van deze bestemmingen volgt, let er dan op dat die websites hun eigen gebruiksvoorwaarden en privacy- en cookiebeleid hebben. Als u zich op die websites bevindt, moet u zich houden aan die beleidsregels, en moet u zich daarom ook ervan op de hoogte stellen voordat u enige persoonlijke gegevens naar die websites verstuurt.

Toepasselijk recht

Alle geschillen die ontstaan in verband met deze gebruiksvoorwaarden, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan inbegrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter onder toepassing van het Belgisch Recht.

Vragen

Als u vragen heeft over deze gebruiksvoorwaarden, stuur ons dan een bericht met het contactformulier.

 

Ons adres

Jodenstraat 16
2270 Herenthout
tel. 014/51 46 46

 
 

Over deze website

Openingsuren

Open op afspraak, ook 's avonds.
Gesloten op zondag en maandag.

 

Links