Gebruiksvoorwaarden

Algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het bezoek aan deze website van For Beauty Herenthout en de op deze site aan u ter beschikking gestelde informatie. Indien u deze site bezoekt, accepteert u daarmee deze gebruiksvoorwaarden.

For Beauty Herenthout houdt zich het recht voor te allen tijde veranderingen of aanvullingen aan te brengen of informatie te verwijderen zonder dit vooraf aan te kondigen.

Informatie en aansprakelijkheid

Het gebruik van de site is uitsluitend bedoeld voor persoonlijke doeleinden. De informatie is ter goede trouw opgenomen en uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid ervan voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan. De informatie is uitsluitend geldig met betrekking tot België.

For Beauty Herenthout is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte, speciale, strafbare, incidentele of andere schade voortkomend uit of in relatie tot het bezoek aan de site.

Eigendomsrechten

Tenzij anders aangegeven, zijn alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de informatie, teksten, geluiden, afbeeldingen, software en andere materialen op de site eigendom van For Beauty Herenthout of zijn opgenomen met toestemming van de desbetreffende eigenaar. Handelsmerken, merknamen, productverpakkingen, producten, logo's die voorkomen op de site zijn eigendom van de betreffende merken. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van For Beauty Herenthout.

Bezoekers mogen de site en de informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor uitsluitend eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de site of van de informatie, bijvoorbeeld het opslaan of het reproduceren van (een deel van) de site in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de site en enige andere internetpagina, is niet toegestaan.

Privacyverklaring

For Beauty Herenthout respecteert uw privacy. Indien u op de website persoonsgegevens aan ons verstrekt, zoals uw naam en e-mailadres, is onze privacyverklaring van toepassing.

Overeenkomstig de Wet op de Persoonlijke Levenssfeer d.d. 08/12/1992 hebt u het recht op inzage, aanpassing en verwijdering van uw gegevens. Uw persoonlijke gegevens worden enkel gebruikt binnen de organisatie van For Beauty Herenthout en worden verder nooit aan derden doorgegeven.

Links met andere websites

Voor het gemak van onze bezoekers biedt For Beauty Herenthout onder meer links (automatische koppelingen) aan naar externe internetpagina's. For Beauty Herenthout is niet verantwoordelijk voor het gebruik of de inhoud van externe internetpagina's waarnaar op de site een link is opgenomen of van externe internetpagina's waarop een link is opgenomen naar deze website en aanvaardt hiervoor dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

Toepasselijk recht

Deze gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Belgisch recht. Alle geschillen die in verband met deze gebruiksvoorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter.

For Beauty

 

Jodenstraat 16
2270 Herenthout
014/51 46 46

www.forbeauty.be

Openingsuren

 

Open op afspraak, ook 's avonds.

Gesloten op zondag en maandag.

Uw styliste

 

Chris

Chris